Wydarzenia w ramach Festiwalu

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” w tym roku trwa od 21 maja do 12 czerwca 2018 r. W tym czasie przewidziane są zajęcia otwarte podmiotów działających w obszarze programowania i nauczania programowania z terenu Małopolski. W ramach organizowanych spotkań odbędą się także wykłady promujące programowanie jako kompetencję przyszłości, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D.

Małopolski Festiwal Programowania II edycja

W tym roku działania Małopolskiego Festiwalu Programowania zostały tak opracowane, aby uwzględnić jak największy zasięg oraz możliwość integracji podmiotów z zakresu edukacji, nauki i biznesu, propagując edukację jako przestrzeń do technologicznych inwestycji w zakresie innowacji i nowych technologii wspomagających procesy nauczania i uczenia się.