Lubicie Minecrafta?

Pochwalcie się swoimi umiejętnościami w tym programie.

Uruchomcie wyobraźnię i zbudujcie wspaniałe obiekty przedstawiające Małopolskę!

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Konkurs polega na zbudowaniu w programie Minecraft miejsc, obiektów,

zabytków kultury, przyrody i architektury charakterystycznych dla Małopolski. 

Przebieg konkursu i zadanie konkursowe

  • Zaprojektuj i wykonaj w programie Minecraft zabytek kultury, przyrody lub obiekt architektury charakterystyczny dla Małopolski. 
  • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 4-8 małopolskich szkół podstawowych.
  • Uczniowie mogą brać udział w konkursie w zespołach (max. 4 osobowych).
  • Do konkursu ucznia zgłasza opiekun naukowy poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszenia – formularz poniżej. 
  • Jednocześnie opiekun naukowy przesyła pracę konkursową w postaci screenów (4-8 screenów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna zgody na udział w konkursie na adres: konkurs@szkolamedialna.pl 
  • Termin przesyłania zgłoszeń i prac konkursowych upływa 25 listopada 2020 r. 
  • Praca konkursowa musi być oryginalna, stworzona na potrzeby konkursu.
  • Uczeń/zespół mogą zgłosić do konkursu jedną pracę.
  • Oceniana będzie kreatywność, precyzja wykonania i poziom artystyczny.
  • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone, a uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Patronaty i Partnerzy

Partner

Małopolska

Realizacja

Fundacja Szkoła Medialna

Patroni

MICE

.

PTI

Partnerzy

AGH
Katedra Informatyki
Uniwersytet Ekonomiczny
WSEiI
Szkoła Programowania
Uniwersytet Rolniczy
NEC
HeadTrip
Akademia Kodera
Planeta robotów
Galaktyka
VRedukacja