Wyniki konkurs Małopolska w Minecraft

Wszystkim uczestnikom konkursu „Małopolska w Minecraft” gratulujemy wytrwałości, zapału i niezwykłej wyobraźni. Konkurs potwierdził wysokie umiejętności młodych twórców, a także znajomość i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami. W konkursie udział wzięło ponad 200 uczniów z małopolskich szkół, nadesłano 135 prac konkursowych.

Dlaczego Małopolska koduje?

Programowanie jest językiem uniwersalnym, kompetencją teraźniejszości i przyszłości, w którą trzeba wyposażyć uczniów. Programowanie pozwala dzieciom zrozumieć świat nowych technologii i daje niepowtarzalną możliwość kreowania tego świata. Nauka programowania to świetna zabawa i jednocześnie doskonała forma przygotowania dzieci i młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami otaczającej rzeczywistości.